Спасена ли твоя душа?
Встроить эту Библию на свой сайт
Библия
Стихи в тему
Поиск по Библии


Варианты перевода Библии
(рус)   Синодальный  Современный

    Перевод РБО. Радостная Весть new

(eng)   King James  American Standard

(укр)   Український переклад І. Огієнка new

Режим Bilingua (Изучайте английский читая Библию :)Старий Заповіт

Історичні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Вихід
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Левит
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Числа
Глави:
1
2
3
4
Рут
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 Царів
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2 Царів
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ездра
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Неемія
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Естер
Повчальні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Йов
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Екклезіяст
Пророчі
Глави:
1
2
3
4
5
Плач Єремії
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Даниїл
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Осія
Глави:
1
2
3
Йоїл
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Амос
Глава:
1
Овдій
Глави:
1
2
3
4
Йона
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
Михей
Глави:
1
2
3
Михей
Глави:
1
2
3
Авакум
Глави:
1
2
3
Софонія
Глави:
1
2
Огій
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Захарія
Глави:
1
2
3
4
Малахії

Новий Заповіт

Історичні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Від Марка
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Від Луки
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Від Івана
Повчальні
Глави:
1
2
3
4
5
Якова
Глави:
1
2
3
4
5
1 Петра
Глави:
1
2
3
2 Петра
Глави:
1
2
3
4
5
1 Івана
Глава:
1
2 Івана
Глава:
1
3 Івана
Глава:
1
Юда
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
До Римлян
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2 до Коринтян
Глави:
1
2
3
4
5
6
До Галатів
Глави:
1
2
3
4
5
6
До Ефесян
Глави:
1
2
3
4
До филип
Глави:
1
2
3
4
До Колоссян
Глави:
1
2
3
4
5
1 до Солунян
Глави:
1
2
3
2 до Солунян
Глави:
1
2
3
4
5
6
1 Тимофію
Глави:
1
2
3
4
2 Тимофію
Глави:
1
2
3
До Тита
Глава:
1
До Филимона
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
До Євреїв
Пророчі

   1 Хроніки 2

Главы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, і Юда, Іссахар, і Завулон,
Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Ґад і Асир.
Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, троє народилися йому від ханаанеянки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і Він забив його.
А Тамар, невістка його, породила йому Переца та Зеваха, усіх Юдиних синів п'ятеро.
Сини Перецові: Хецрон та Хамул.
А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро.
А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті.
А сини Етанові: Азарія.
А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай.
А Рам породив Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних.
А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза,
а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея.
А Єссей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього,
Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого,
Оцема шостого, Давида сьомого.
А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, усіх троє.
А Авіґаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер.
А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.
І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура.
А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла.
А потому прийшов Хецрон до дочки Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, а він був віку шостидесяти років, і вона породила йому Сеґува.
А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському краї.
Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдесят міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька.
А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої.
А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя.
І була в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама.
А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, і Ямін, і Екер.
А сини Онамові були: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур.
А ім'я Авішуровій жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда.
А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей.
А сини Аппаїмові: Їш'ї. А сини Їш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай.
А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей.
А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, оце були сини Єрахмеїлові.
А в Шешана не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха.
І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая.
А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада,
А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.
А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію,
а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу.
А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.
А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.
А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька.
А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама.
А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая.
А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру.
А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.
А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф.
Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тірхату.
І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова Ахса.
Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кір'ят-Єаріму,
Салма, батько Віфлеєма, Гареф, батько Бе-Ґадеру.
У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот.
А роди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цор'атяни та єштауляни.
Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни.
А роди писарів, мешканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, вони кіняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.
* — об авторских правах
Авторские права на русскую аудиоверсию Библии принадлежат Лапкину Игнатию Тихоновичу (Левит, Числа, Второзаконие, Книги Царств, Книги Паралипоменон, Песни Песней) и Российскому Библейскому Обществу (все остальные книги), данная версия была предоставлена сайтом predanie.ru.
Для того, чтобы вести свои заметки вам необходимо зарегистрироватьсяДля того, чтобы добавлять свои закладки на страницы Библии вам необходимо зарегистрироватьсяДля того, чтобы группировать стихи по своим тегам вам необходимо зарегистрироватьсяДля того, чтобы начать читать Библию по плану вам необходимо зарегистрироватьсяГлавы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29