Спасена ли твоя душа?
Встроить эту Библию на свой сайт
Библия
Стихи в тему
Поиск по Библии


Варианты перевода Библии
(рус)   Синодальный  Современный

    Перевод РБО. Радостная Весть new

(eng)   King James  American Standard

(укр)   Український переклад І. Огієнка new

Режим Bilingua (Изучайте английский читая Библию :)Старий Заповіт

Історичні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Вихід
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Левит
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Числа
Глави:
1
2
3
4
Рут
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 Царів
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2 Царів
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ездра
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Неемія
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Естер
Повчальні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Йов
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Екклезіяст
Пророчі
Глави:
1
2
3
4
5
Плач Єремії
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Даниїл
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Осія
Глави:
1
2
3
Йоїл
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Амос
Глава:
1
Овдій
Глави:
1
2
3
4
Йона
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
Михей
Глави:
1
2
3
Михей
Глави:
1
2
3
Авакум
Глави:
1
2
3
Софонія
Глави:
1
2
Огій
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Захарія
Глави:
1
2
3
4
Малахії

Новий Заповіт

Історичні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Від Марка
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Від Луки
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Від Івана
Повчальні
Глави:
1
2
3
4
5
Якова
Глави:
1
2
3
4
5
1 Петра
Глави:
1
2
3
2 Петра
Глави:
1
2
3
4
5
1 Івана
Глава:
1
2 Івана
Глава:
1
3 Івана
Глава:
1
Юда
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
До Римлян
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2 до Коринтян
Глави:
1
2
3
4
5
6
До Галатів
Глави:
1
2
3
4
5
6
До Ефесян
Глави:
1
2
3
4
До филип
Глави:
1
2
3
4
До Колоссян
Глави:
1
2
3
4
5
1 до Солунян
Глави:
1
2
3
2 до Солунян
Глави:
1
2
3
4
5
6
1 Тимофію
Глави:
1
2
3
4
2 Тимофію
Глави:
1
2
3
До Тита
Глава:
1
До Филимона
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
До Євреїв
Пророчі

   Неемія 7

Главы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері, і були понаставлювані придверні, співаки та Левити.
І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий, і Бога боявся більше від багатьох інших.
І сказав я до них: Нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки сонця. І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері, і так тримайте. І поставити варти з єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі, і кожного навпроти його дому!
А місто було широко-просторе й велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані.
І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних, і заступників та народ, щоб переписати. І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в ній я знайшов написане таке:
Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар вавилонський, і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого,
ті, що прийшли були з Зоровавелем, Ісусом, Неемією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мордехаєм, Білшаном, Місперетом, Біґваєм, Нехумом, Бааною. Число людей Ізраїлевого народу:
синів Пар'ошових дві тисячі сто й сімдесят і два,
синів Шеватіїних три сотні і сімдесят і два,
синів Арахових шість сотень п'ятдесят і два,
синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових та Йоавових дві тисячі й вісім сотень вісімнадцять,
синів Еламових тисяча двісті п'ятдесят і чотири,
синів Заттуєвих вісім сотень сорок і п'ять,
синів Заккаєвих сім сотень і шістдесят,
синів Біннуєвих шість сотень сорок і вісім,
синів Беваєвих шість сотень двадцять і вісім,
синів Азґадових дві тисячі три сотні двадцять і два,
синів Адонікамових шість сотень шістдесят і сім,
синів Біґваєвих дві тисячі шістдесят і сім,
синів Адінових шість сотень п'ятдесят і п'ять,
синів Атерових, з синів Хізкійїних дев'ятдесят і вісім,
синів Хашумових три сотні двадцять і вісім,
синів Бецаєвих три сотні двадцять і чотири,
синів Харіфових сто дванадцять,
синів Ґів'онових дев'ятдесят і п'ять,
людей з Віфлеєму та Нетофи сто вісімдесят і вісім,
людей з Анототу сто двадцять і вісім,
людей з Бет-Азмавету сорок і два,
людей з Кір'ят-Єаріму, Кефіри та Беероту сім сотень сорок і три,
людей з Рами та Ґави шість сотень двадцять і один,
людей з Міхмасу сто двадцять і два,
людей з Бет-Елу та Аю сто двадцять і три,
людей з Нево Другого п'ятдесят і два,
виходьків з Еламу Другого тисяча двісті п'ятдесят і чотири,
виходьків з Харіму три сотні й двадцять,
виходьків з Єрихону три сотні сорок і п'ять,
виходьків з Лоду, Хадіду й Оно сім сотень і двадцять і один,
виходьків з Сенаї три тисячі дев'ять сотень і тридцять.
Священиків: синів Єдаїних з Ісусового дому дев'ять сотень сімдесят і три,
синів Іммерових тисяча п'ятдесят і два,
синів Пашхурових тисяча двісті сорок і сім,
синів Харімових тисяча сімнадцять.
Левитів: синів Ісусових з Кадміїлового дому, з Годевиних синів сімдесят і чотири.
Співаків: синів Асафових сто сорок і вісім.
Придверних: синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих сто тридцять і вісім.
Храмових підданців: сини Ціхині, сини Хасуфині, сини Таббаотові,
сини Керосові, сини Сіїні, сини Падонові,
сини Леванині, сини Хаґавині, сини Салмаєві,
сини Хананові, сини Ґідделові, сини Ґахарові,
сини Реаїні, сини Рецінові, сини Некодині,
сини Ґаззамові, сини Уззині, сини Пасеахові,
сини Бесаєві, сини Меунімові, сини Нефішесінові,
сини Бакбутові, сини Хакуфині, сини Хархурові,
сини Бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині,
сини Баркосові, сини Сісерині, сини Темахові,
сини Неціяхові, сини Хатіфині.
Синів Соломонових рабів: сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині,
сини Яалині, сини Дарконові, сини Ґідделові,