Спасена ли твоя душа?
Встроить эту Библию на свой сайт
Библия
Стихи в тему
Поиск по Библии


Варианты перевода Библии
(рус)   Синодальный  Современный

    Перевод РБО. Радостная Весть new

(eng)   King James  American Standard

(укр)   Український переклад І. Огієнка new

Режим Bilingua (Изучайте английский читая Библию :)Старий Заповіт

Історичні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Вихід
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Левит
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Числа
Глави:
1
2
3
4
Рут
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 Царів
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2 Царів
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ездра
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Неемія
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Естер
Повчальні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Йов
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Екклезіяст
Пророчі
Глави:
1
2
3
4
5
Плач Єремії
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Даниїл
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Осія
Глави:
1
2
3
Йоїл
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Амос
Глава:
1
Овдій
Глави:
1
2
3
4
Йона
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
Михей
Глави:
1
2
3
Михей
Глави:
1
2
3
Авакум
Глави:
1
2
3
Софонія
Глави:
1
2
Огій
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Захарія
Глави:
1
2
3
4
Малахії

Новий Заповіт

Історичні
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Від Марка
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Від Луки
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Від Івана
Повчальні
Глави:
1
2
3
4
5
Якова
Глави:
1
2
3
4
5
1 Петра
Глави:
1
2
3
2 Петра
Глави:
1
2
3
4
5
1 Івана
Глава:
1
2 Івана
Глава:
1
3 Івана
Глава:
1
Юда
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
До Римлян
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2 до Коринтян
Глави:
1
2
3
4
5
6
До Галатів
Глави:
1
2
3
4
5
6
До Ефесян
Глави:
1
2
3
4
До филип
Глави:
1
2
3
4
До Колоссян
Глави:
1
2
3
4
5
1 до Солунян
Глави:
1
2
3
2 до Солунян
Глави:
1
2
3
4
5
6
1 Тимофію
Глави:
1
2
3
4
2 Тимофію
Глави:
1
2
3
До Тита
Глава:
1
До Филимона
Глави:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
До Євреїв
Пророчі

   1 Хроніки 8

Главы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
А Веніямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, і третього Ахраха,
четвертого Наху, і п'ятого Рафу.
А в Бели були сини: Аддар, і Ґера, і Авігуд,
і Авішуя, і Нааман, і Ахоах,
і Ґера, і Шефуфан, і Хурам.
А оце сини Ехудові, вони були голови дому батьків, мешканців Ґеви, та переселено їх до Манахату:
і Нааман, і Ахійя, і Ґера, він їх переселив, і породив Уззу та Ахіхуда.
А Шахараїм породив дітей на моавському полі по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару.
І породив він від Ходеш, своєї жінки: Йовава, і Цівію, і Мешу, і Малкам,
і Єуц, і Сохію, і Мірму, це сини його, голови батьківських домів.
А від Хушім він породив Авітува та Елпаала.
А сини Елпаалові: Евер, і Міш'ам, і Шемер, він збудував Оно й Лод та належні йому міста.
А Берія та Шема вони голови дому батьків, мешканців Айялону; вони вигнали мешканців Ґату.
А Ахйо, Шашак і Єремот,
і Зевадія, і Арад, і Адер,
і Михаїл, і Їшпа, і Йоха сини Берії.
А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер,
і Їшмерай, і Їзлія, і Йовав, сини Елпаалові.
А Яким, і Зіхрі, і Завді,
і Еліенай, і Ціллетай, і Еліїл,
і Адая, і Берая, і Шімрат, сини Шімеієві.
А Їшпан, і Евер, і Еліїл,
і Авдон, і Зіхрі, і Ханан,
і Хананія, і Елам, і Антотійя,
і Їфдея, і Пенуїл, сини Шашакові.
А Шамшерай, і Шехарія, і Аталія,
і Яарешія, і Елійя, і Зіхрі, сини Єрохамові.
Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі.
А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його жінці Мааха,
і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав,
і Ґедор, і Ахйо, і Зехер.
А Міклот породив Шім'у. І вони теж сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зо своїми братами.
А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала.
А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху.
А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тареа, і Ахаз.
А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, і Азмавета, і Зімрі: а Зімрі породив Моцу.
А Моца породив Бін'ю, його син Рафа, його син Ел'аса, його син Ацел.
А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, усі вони сини Ацелові.
А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет.
А Уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука й що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.
* — об авторских правах
Авторские права на русскую аудиоверсию Библии принадлежат Лапкину Игнатию Тихоновичу (Левит, Числа, Второзаконие, Книги Царств, Книги Паралипоменон, Песни Песней) и Российскому Библейскому Обществу (все остальные книги), данная версия была предоставлена сайтом predanie.ru.
Для того, чтобы вести свои заметки вам необходимо зарегистрироватьсяДля того, чтобы добавлять свои закладки на страницы Библии вам необходимо зарегистрироватьсяДля того, чтобы группировать стихи по своим тегам вам необходимо зарегистрироватьсяДля того, чтобы начать читать Библию по плану вам необходимо зарегистрироватьсяГлавы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29